Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeLuật kế toánDanh sách hệ thống các chuẩn mực kế toán quốc tế mới...

Danh sách hệ thống các chuẩn mực kế toán quốc tế mới nhất

Chuẩn mực kế toán là gì? cùng với hệ thống về chuẩn mực kế toán của Việt Nam hay sẽ còn gọi VAS có những chuẩn mực nào cùng với những mục đích và nguồn gốc mà hình thành của chuẩn mực đó như thế nào? Cùng với luật kế toán tìm hiểu chuẩn mực kế toán quốc tế nhé!

chuẩn mực kế toán quốc tế
Nội dun chuẩn mực kế toán quốc tế

Khái niệm chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán là những khái niệm của xã hội học. Đó sẽ là tập hợp về những mong đợi cùng yêu cầu và qui tắc đối với các hành vi của những thành viên trong xã hội. Chuẩn mực kế toán sẽ qui định cho từng thành viên là việc nào nên làm cùng với việc nào không nên làm và sẽ cần xử sự như thế nào để cho đúng trong mỗi tình huống về xã hội. Kế toán sẽ là việc đo lường cùng với lại việc xử lý cùng truyền đạt lại thông tin tài chính cùng với phi tài chính về những thực thể kinh tế như là doanh nghiệp cùng tập đoàn về chuẩn mực kế toán quốc tế .

Danh sách các chuẩn mực kế toán quốc tế

Chuẩn mựcTên Tiếng AnhTên Tiếng Việt
AS 1
Presentation of Financial StatementsTrình bày Báo cáo tài chính
IAS 2Inventories Hàng tồn kho
IAS 3Consolidated Financial StatementsBáo cáo tài chính hợp nhất
IAS 4Depreciation AccountingKế toán khấu hao tài sản
IAS 5Information to Be Disclosed in Financial StatementsThông tin trình bày trên Báo cáo tài chính
IAS 6Accounting Responses to Changing PricesXử lý kế toán đối với thay đổi về giá
IAS 7Statement of Cash FlowsBáo cáo Lưu chuyển tiền tệ
IAS 8Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and ErrorsChính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, và sai sót
IAS 9Accounting for Research and Development ActivitiesKế toán đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển.
IAS 10Events After the Reporting PeriodCác sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
IAS 11Construction ContractsHợp đồng xây dựng
IAS 12Income TaxesThuế thu nhập doanh nghiệp
IAS 13Presentation of Current Assets and Current LiabilitiesTrình bày các khoản Tài sản lưu động và Nợ ngắn hạn Không dựa trên
IAS 14Segment ReportingBáo cáo bộ phận
IAS 15Information Reflecting the Effects of Changing PricesThông tin phản ánh ảnh hưởng của thay đổi giá
IAS 16Property, Plant and EquipmentTài sản cố định hữu hình
IAS 17LeasesThuê tài sản
IAS 18RevenueDoanh thu
IAS 19Employee Benefits Lợi ích nhân viên
IAS 20
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government AssistanceKế toán đối với các khoản tài trợ của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ
IAS 21The Effects of Changes in Foreign Exchange RatesẢnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
IAS 22 Business Combinations Hợp nhất kinh doanh
IAS 23Borrowing CostsChi phí đi vay
IAS 24Related Party DisclosuresThông tin về các bên liên quan
IAS 25Accounting for InvestmentsKế toán các khoản đầu tư
IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit PlansKế toán và báo cáo về kế hoạch hưu trí
IAS 27 Consolidated and Separate Financial StatementsBáo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất
IAS 28 Investments in AssociatesĐầu tư vào công ty liên kết
IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary EconomiesBáo cáo tài chính trong điều kiện siêu lạm phát
IAS 30Disclosures in the Financial Statements of
Banks and Similar Financial Institutions
Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng
và các tổ chức tài chính tương tự
IAS 31
Interests In Joint VenturesThông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh
IAS 32 Financial InstrumentPresentation Công cụ tài chính: Trình bày và công bố
IAS 33 Earnings Per ShareLãi trên cổ phiếu
IAS 34 Interim Financial ReportingBáo cáo tài chính giữa niên độ
IAS 35Discontinuing OperationsCác bộ phận không còn tiếp tục hoạt động
IAS 36Impairment of AssetsTổn thất tài sản
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent AssetsCác khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
IAS 38 Intangible AssetsTài sản vô hình
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and MeasurementCông cụ tài chính
IAS 40Investment PropertyBất động sản đầu tư
IAS 41AgricultureNông nghiệp
chuẩn mực kế toán quốc tế
chuẩn mực kế toán quốc tế

Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Chuẩn mực về Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS được là viết tắt của cụm từ International Financial Reporting Standarts.
IFRS là một bản đã được cập nhật đầy đủ, hiện đại cùng với phù hợp hơn của những Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS trong các tình hình về nền kinh tế của thế giới hiện nay. Vì vậy nên chuẩn mực IFRS cũng sẽ có vai trò trong việc tạo ra một khuôn mẫu cùng với lại tiếng nói chung cho các công tác kế toán tài chính của những doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Giúp cho những doanh nghiệp đa quốc gia cùng với lại doanh nghiệp mà từ những nước khác nhau sẽ có thể cùng làm việc cùng so sánh và đối chiếu với nhau trên cùng một mẫu báo cáo tài chính chung. Điều này sẽ có thể cũng giúp làm gia tăng sự chuyên nghiệp cùng với lại tính minh bạch, trách nhiệm của những doanh nghiệp khi mà hợp tác với nhau.
Hiện nay thì đã đã có tới 144 khu vực pháp lý từ những quốc gia trên thế giới đã áp dụng bắt buộc về chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS trong việc ghi chép cùng với việc lập báo cáo tài chính. Việt Nam cũng đã và đang bắt đầu áp dụng các Chuẩn mực cơ bản, phù hợp với những đặc thù kinh tế của mình. Tuy nhiên là nó chưa được sử dụng phổ biến, nhưng mà với việc những công ty cùng với doanh nghiệp lớn nhất cả nước sẽ bắt đầu áp dụng về các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS trong những thời gian sắp tới, thì có thể thấy mô hình này sẽ dần trở nên phổ biến và sẽ có thể sẽ thay thế dần Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS mà hiện tại những doanh nghiệp đang sử dụng.

Hy vọng là bài viết về danh sách hệ thống các chuẩn mực kế toán quốc tế mới nhất sẽ có thể mang tới cho bạn thật là nhiều những kiến thức cùng với lại những thông tin cực kì là hữu ích và thú vị, chuẩn mực kế toán quốc tế . Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo về bài chuẩn mực kế toán Việt Nam để có thêm nhiều thông tin về nghành này hơn nữa nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments