Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeLuật kế toánHiểu đúng về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo...

Hiểu đúng về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quy định pháp luật

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có chế độ kế toán khác nhau, loại hình doanh nghiệp gì được áp dụng kế toán hành chính sự nghiệp. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì ? được quy định tại thông tư nào theo chế độ kế toán Việt Nam, việc áp dụng kế toán hành chính sự nghiệp thì thuộc những đơn vị nào cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Khái niệm kế toán hành chính sự nghiệp

Việc chấp hành ngân sách, quản lý điều hành vào các hoạt động tài chính kinh tế tại các đơn vị như ủy ban nhân dân, trường học hay các bệnh viện,… thì được áp dụng kế toán hành chính sự nghiệp. Công việc kế toán ngoài theo dõi và hạch toán các khoản chi của doanh nghiệp thi cần lập dự toán các khaorn chi phí, dựa vào dự toán sẽ được nhà nước hỗ trợ kinh phí cho từng đơn vị. Có vai trò rất quan trọng trong ngân sách của nhà nước

Đơn vị hành chính sự nghiệp là hệ thống các cơ quan của Nhà nước tới trung ương, do nhà nước có thẩm quyền lập nên theo các chức năng của từng ban từng lĩnh vực và từng nhiệm của mỗi đơn vị

Để phù hợp với chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, được phân loại như sau:

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp có thu; là doanh nghiệp phát sinh những khoản thu để bù đắp những khoản chi phí

Hành chính sự nghiệp sản xuất kinh doanh: là những đơn vị được nhà nước hỗ trợ kinh phí, để tham gia vào các hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn thu cho nước nhà

Hành chính sự nghiệp dự án: những đơn vị này dùng ngân sách của nhà nước thực hiện các dự án mang lại ý nghĩa trong đời sống xã hội như tuyên truyền, sức khỏe, trung tâm y tế

Hệ thống kế toán riêng sẽ được áp dụng cho mỗi chế độ kế toán doanh nghiệp hành chính để phù hợp với đặc trưng cho nhu cầu quản lý của từng đơn vị

Xem thêm tại luật kế toán luật là cái mà mỗi đơn vị cần phải chấp hành nghiêm chỉnh về chính sách kế toán

Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp phải chấp hành đúng quy định và tiêu chuẩn về chế toán hành chính sự nghiệp được ban hành bởi nhà nước quy định. Đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý tài chính, kinh tế , kiểm soát và quản lý tài sản, chi quỹ ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng công tác quản lý. Thống nhất về nội dung phương pháp với chế độ kế toán hiện hành và yêu cầu quản lý nhà nước

Ghi nhận và theo dõi các khoản thu chi của đơn vị hành chính sự nghiệp và lập dự toán

Kế toán tiền và vật tư: theo dõi các khoản thu , chi , tình hình tăng giảm của vật tư trong kỳ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán tài sản cố định: tính chi phí khấu hao, và theo dõi các tài sản còn thời gian sử dụng khấu hao của đơn vị không, để có chính sách mua kịp thời các tài sản cố định để phực vụ cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp

Mỗi nguồn thu trong đơn vị sẽ có nhiều nguồn thu các nhau, vậy nên sẽ có kế toán các khoản thu tại đơn vị

Lương và các khoản bảo hiểm của mỗi nhân viên, chi lương và tính các khoản bảo hiểm trích theo lương, sẽ được kế toán tiền lương và bảo hiểm theo dõi và thực hiện tính toán. Kế toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp, các khoản phải trả cán bộ công nhân viên nhà nước, hạch toán và theo dõi các nguồn kinh phí tại đơn vị

Xem thêm tại chế độ kế toán để hiểu rõ hơn về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện nay, có những loại chế độ kế toán phù hợp với loại hình của doanh nghiệp .

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Quy định pháp luật về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Quy định về chứng từ kế toán : Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mấu chứng từ kế toán được quy định tại thông tư 107 về các đơn vị hành chính sự nghiệp. Trong quá trình ghi chép và theo dõi những nghiệp vụ kinh tế phát sinh không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ kế toán. Mẫu chứng từ in sẵn không được để rách hư hỏng, các biên lai hóa đơn cóa giá trị phải được bảo quát như tiền, không được làm mất chứng từ gốc của đơn vị. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mẫu chứng từ kế toán bắ buộc được quy định tại phụ lục 01 Thông tư 107/2017/TT-BTC

Quy định về tài khoản kế toán: tài khoản kế toán để phản ánh liên tục những nghiệp vụ phát sinh tiếp nhận về nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước các cấp và nguồn thu chi, hoạt động khác tại đơn vị hàn chính của doanh nghiệp.

Quy định về sổ kế toán trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp: Đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp chỉ sử dụng sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, tùy theo hình thức kế toán áp dụng phải mở đầy đủ các loại sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. Sổ sách kế toán để ghi chép và lưu giữ toàn bộ các hoạt động tại đơn vị

Người giữ và ghi sổ kế toán: phải quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng các trách nhiệm vụ của cá nhân ghi sổ, sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó chịu trách nhiệm về nhiệm vụ ghi sổ tròng suốt thời gian , ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, khi có sự thay đổi nhân sự cần bàn giao trách nhiệm, và nhân viên cũ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với những số liệu được ghi chép tại đó

Xem thêm tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments