Trang chủ   | Liên hệ

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

Hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất

23/06/2017     1,773 VIEWS
Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL