Trang chủ   | Liên hệ

Mẫu chứng từ khác

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất

18/09/2015     2,533 VIEWS
Căn cứ vào tình hình thực tế, DN tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định và phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS

28/02/2015     7,431 VIEWS
Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam, hướng dẫn cách viết tờ khai tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015.
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL