Trang chủ   | Liên hệ

Mẫu chứng từ bán hàng

Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200

05/08/2015     2,912 VIEWS
Hướng dẫn cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết bán hàng Mẫu S35-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

05/08/2015     2,240 VIEWS
Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết bán hàng Mẫu S35-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL