Trang chủ   | Liên hệ

Mẫu chứng từ tiền lương

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2015 mới nhất NĐ 49

02/03/2015     8,211 VIEWS
Theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định: Các Doanh nghiệp không phải đăng ký thang bảng lương như trước đây nữa. Mà tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với nhân viên theo Mẫu hệ thống thang bảng lương như sau:
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL