Trang chủ   | Liên hệ

Mẫu tờ khai thuế

Mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

01/10/2015     2,987 VIEWS
mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC

27/08/2015     1,803 VIEWS
Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT theo TT 156

09/03/2015     4,923 VIEWS
Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, được dùng khi làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN

03/03/2015     4,431 VIEWS
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN theo TT 156

03/03/2015     12,232 VIEWS
Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN

14/09/2015     1,872 VIEWS
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL