Trang chủ   | Liên hệ

Mẫu hóa đơn

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39

05/03/2015     4,326 VIEWS
Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

04/03/2015     10,251 VIEWS
Theo thông tư 39/2014/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì khi người bán và mua phát hiện hóa đơn có sai sót phải hủy bỏ, thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

Mẫu văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT

04/03/2015     4,171 VIEWS
Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

04/03/2015     4,222 VIEWS
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản báo mất hóa đơn đầu vào liên 2

03/03/2015     8,878 VIEWS
Khi phát hiện mất hóa đơn GTGT đầu vào liên 2 nhưng đã kê khai thuế thì: Hai bên phải lập biên bản báo mất hóa đơn liên 2. Công ty dịch vụ kế toán Click 49 xin chia sẻ mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn đầu vào liên 2 để các bạn cùng tham khảo.

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC

03/03/2015     4,514 VIEWS
Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL