Trang chủ   | Liên hệ

thuế thu nhập d/nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 mới nhất

12/04/2017     2,949 VIEWS
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2016 và tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý áp dụng theo thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC. Công ty dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn các bạn tính như sau:

Cách hạch toán chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

14/09/2015     1,993 VIEWS
Các bạn là kế toán, rất nhiều bạn đã nắm rõ được các khoản chi không được trừ khi quyết toán thuế TNDN, nhưng cũng có nhiều bạn chưa nắm được, dẫn đến bị xuất toán chi phí khi cơ quan thuế xuống kiểm tra tại doanh nghiệp.

Các khoản thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

09/09/2015     1,562 VIEWS
Căn cứ Thông tư 78 năm 2014, Thông tư 151 năm 2014, Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì các khoản thu sau đây sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp:

Những điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp​ theo Thông tư 96/2015/TT-BTC

09/09/2015     2,104 VIEWS
Từ ngày 06/8/2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới quan trọng sau:

Bỏ quy định định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu

26/08/2015     3,523 VIEWS
Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 có nhiều chính sách mở hơn cho doanh nghiệp, trong đó bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Bộ chứng từ tính chi phí thuế TNDN khi giao khoán công việc cho một nhóm cá nhân và thuê tài sản của cá nhân

06/07/2015     4,557 VIEWS
Với bài viết này, Luật Kế Toán sẽ hướng dẫn bộ chứng từ cần thiết mà các bạn kế toán cần chuyển bị để chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cho 2 trường hợp:

Chi phí hợp lý khi mua bảo hiểm cho nhân viên

02/06/2015     4,054 VIEWS
Làm sao để biết rằng những chi phí bỏ ra để mua bảo hiểm cho nhân viên hợp lý như: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí..... và có những điều kiện gì để có thể đưa vào chi phí khấu trừ thuế TNDN

Chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

02/04/2015     6,817 VIEWS
Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần những gì? Điều kiện để chi phí lãi vay được vốn hoá vào chi phí hợp lệ theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

02/03/2015     2,768 VIEWS
Trong bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, phần này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính:

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

02/03/2015     1,849 VIEWS
Theo điều 8 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định: Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

Doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014

02/03/2015     1,692 VIEWS
Theo điều 5 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định: Các khoản doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN 2014

02/03/2015     2,515 VIEWS
Theo điều 4 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi: Quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau:

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014

02/03/2015     2,163 VIEWS
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2014 mới nhất hiện hành theo đúng các quỵ định mới nhất như:
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL