Trang chủ   | Liên hệ

Thuế Giá trị gia tăng

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

01/10/2015     2,271 VIEWS
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất.

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

21/09/2015     1,533 VIEWS
Hướng dẫn cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu theo giá CIF và giá FOB. Công thức tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được xác định như sau:

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và theo quý

20/09/2015     1,327 VIEWS
Công ty Dịch Vụ Kế Toán Click 49 xin hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý theo quy định tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số 31/2013/QH13:

Các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo TT 219

20/09/2015     1,455 VIEWS
Kể từ ngày 1/1/2014 theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính thì các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ?

20/09/2015     2,487 VIEWS
Thuế GTGT vãng lai có được khấu trừ? Bài viết này Công ty Dịch Vụ Kế Toán Click 49 sẽ giải đáp vướng mắc đó và hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu năm 2015

15/09/2015     1,339 VIEWS
Kể từ ngày 1/1/2014 theo Điều 16 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính: Quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu cụ thể như sau:

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

24/07/2015     1,781 VIEWS
Tại Thông tư số 219/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT đã nêu rõ các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2014.

Hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015 áp dụng thuế khấu trừ

15/04/2015     11,118 VIEWS
Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT? Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT khi nào? Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những thắc mắc liên quan đến mẫu 06/GTGT này
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL