Trang chủ   | Liên hệ

BIỂU MẪU CHỨNG TỪ

Mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

01/10/2015     2,987 VIEWS
mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất

18/09/2015     2,533 VIEWS
Căn cứ vào tình hình thực tế, DN tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định và phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC

27/08/2015     1,803 VIEWS
Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200

05/08/2015     2,912 VIEWS
Hướng dẫn cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất theo TT 26

31/03/2015     7,474 VIEWS
Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT theo TT 156

09/03/2015     4,923 VIEWS
Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, được dùng khi làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39

05/03/2015     4,326 VIEWS
Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

04/03/2015     10,251 VIEWS
Theo thông tư 39/2014/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì khi người bán và mua phát hiện hóa đơn có sai sót phải hủy bỏ, thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

Mẫu văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT

04/03/2015     4,171 VIEWS
Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

04/03/2015     4,222 VIEWS
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN

03/03/2015     4,431 VIEWS
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN theo TT 156

03/03/2015     12,232 VIEWS
Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu biên bản báo mất hóa đơn đầu vào liên 2

03/03/2015     8,878 VIEWS
Khi phát hiện mất hóa đơn GTGT đầu vào liên 2 nhưng đã kê khai thuế thì: Hai bên phải lập biên bản báo mất hóa đơn liên 2. Công ty dịch vụ kế toán Click 49 xin chia sẻ mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn đầu vào liên 2 để các bạn cùng tham khảo.

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC

03/03/2015     4,514 VIEWS
Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2015 mới nhất NĐ 49

02/03/2015     8,211 VIEWS
Theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định: Các Doanh nghiệp không phải đăng ký thang bảng lương như trước đây nữa. Mà tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với nhân viên theo Mẫu hệ thống thang bảng lương như sau:

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS

28/02/2015     7,431 VIEWS
Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam, hướng dẫn cách viết tờ khai tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2015.

Mẫu hợp đồng lao động theo thông tư 21

09/02/2015     5,856 VIEWS
MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay

09/02/2015     4,232 VIEWS
Chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết cho những người đang có dự định xin nghỉ việc vì 1 lý do nào đó như: Không hài lòng với công việc, không đảm bảo được cuộc sống, muốn chuyển công việc mới ….

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết bán hàng Mẫu S35-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

05/08/2015     2,240 VIEWS
Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết bán hàng Mẫu S35-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN

14/09/2015     1,872 VIEWS
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL