Trang chủ   | Liên hệ

LUẬT THUẾ MỚI

Tăng trợ cấp thai sản 2017

08/06/2017     2,257 VIEWS
Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP) nên tiền trợ cấp thai sản cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp (Căn cứ Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2017 còn 1 ngày

25/05/2017     2,836 VIEWS
Theo như Thông tư 31/2017/TT-BTC thì thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ thực hiện trong vòng 1 ngày . Đó là nội dung đáng chú ý bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017

Thông tư 20/2017/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt

23/04/2017     1,719 VIEWS
Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Thông tư 26/VBHN-BTC về thuế TNDN

22/09/2015     4,228 VIEWS
Ngày 14/9/2015 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 26/VBHN-BTC. Hợp nhất 4 Thông tư về thuế TNDN gồm: Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Những điểm mới của nghị định 78/2015/NĐ-CP

21/09/2015     2,518 VIEWS
Ngày 14/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp

21/09/2015     1,881 VIEWS
Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Những điểm mới của thông tư 200/2014/TT-BTC

21/09/2015     3,903 VIEWS
Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200:

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân

18/08/2015     6,133 VIEWS
Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính: Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thuế TNCN tại Luật 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính lương cho người lao động năm 2015

09/07/2015     5,033 VIEWS
Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ Luật lao Động

Thông tư 96/2015/TT-BTC

26/06/2015     8,567 VIEWS
Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Những điểm mới trong Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN

26/06/2015     7,883 VIEWS
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi.

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015

04/06/2015     2,459 VIEWS
Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 Quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)

Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC

21/05/2015     4,330 VIEWS
Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2015.

Tổng cục thuế thông báo ngừng nhận tờ khai thuế theo định dạng PDF

11/05/2015     2,194 VIEWS
Tổng cục thuế thông báo dừng nhận tờ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF. Chỉ nhận file theo định dạng XML

Công văn 4175/BHXH-PC hướng dẫn thực hiện QĐ 1018/QĐ-BHXH

07/04/2015     4,871 VIEWS
Công văn 4175/BHXH-PC ngày 31/10/2014 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quyết định 1018/QĐ-BHXH Quy định thu, chi BHXH, BHYT

07/04/2015     6,294 VIEWS
Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam. Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

Công văn 1076/TCT-TNCN năm 2015 điều chỉnh quyết toán thuế TNCN người nước ngoài

06/04/2015     3,318 VIEWS
Công văn 1076/TCT-TNCN năm 2015 điều chỉnh quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/03/2015 của Bộ Tài chính về thuế suất ưu đãi hàng nhập khẩu

06/04/2015     2,020 VIEWS
Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/03/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu

06/04/2015     10,476 VIEWS
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) áp dụng từ 1-1-2016

01/04/2015     4,645 VIEWS
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 20/11/2014, gồm 09 Chương, 125 Điều có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này có hiệu lực từ 01/01/2018.
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL