Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeKiến thức kế toánBút toán kết chuyển là gì và cách hạch toán bút toán...

Bút toán kết chuyển là gì và cách hạch toán bút toán kết chuyển 

Bạn đã biết gì về bút toán kết chuyển chưa? Có mấy loại bút toán kết chuyển cũng như cách hạch toán của bút toán kết chuyển sẽ như thế nào? Hãy cùng Luật kế toán tìm hiểu thêm nhé!

Bút toán kết chuyển là gì và cách hạch toán bút toán kết chuyển
Bút toán kết chuyển là gì và cách hạch toán bút toán kết chuyển

Khái niệm bút toán kết chuyển 

Bút toán kết chuyển là việc thực hiện các công việc chuyển tất cả những tài khoản kế toán loại 5,6,7,8 vào cùng tài khoản kế toán loại 9 để có thể xác định doanh thu cho doanh nghiệp để từ đó có thể tính thuế TNDN cần phải nộp cũng như xác định được tổng lợi nhuận kinh doanh.

Bút toán kết chuyển được hiểu là một loại bút toán mà sẽ được thực hiện tại thời điểm cuối kỳ mà lúc đó sẽ được làm kế toán với các định mức thời gian  như kết chuyển tháng, kết chuyển quý và cả kết chuyển năm.

Bút toán kết chuyển sẽ có những nội dung chính như sau:

Chúng ta cần phải chuyển tất cả các khoản khấu trừ của doanh thu vào trong tất cả các tài khoản doanh thu. Từ tất cả những thông tin đã có được để có thể dễ dàng kết chuyển từ các bên định khoản có những tài khoản doanh thu từ tất cả các nguồn thu nhập khác loại.

Và kết chuyển bên định khoản nợ từ tất cả các loại tài khoản sẽ được thực hiện bằng cách loại bỏ những chi phí mang tính không hợp lý, không phù hợp và sẽ được cộng lại những khoản có chi phí nói trên vào một mức thu nhập để có thể tính thuế.

Các loại bút toán kết chuyển

Bút toán kết chuyển gồm tất cả các loại như sau:

Cần phải chuyển tất cả các khoản khấu trừ của doanh thu vào trong tất cả các tài khoản doanh thu.

Kết chuyển từ bên định khoản nợ từ tất cả các loại tài khoản về chi phí sẽ được đưa vào tài khoản “CÓ” để có thể nhận định cũng như xác định hiệu quả của kinh doanh. 

Loại bỏ những chi phí mang tính không hợp lý, không phù hợp và sẽ được cộng lại những khoản có chi phí nói trên vào một mức thu nhập để có thể tính thuế.

Bút toán kết chuyển là gì và cách hạch toán bút toán kết chuyển
Bút toán kết chuyển là gì và cách hạch toán bút toán kết chuyển

Bút toán kết chuyển cuối kỳ

1. Loại kết chuyển thuế giá trị gia tăng theo hàng quý, tháng

A: Bút toán kết chuyển của thuế

Sẽ có nợ loại tài khoản 33311 và sẽ có tài khoản 1331

B: Bút toán nộp tiền của thuế ( trong trường hợp 33311 dư có )

Nợ loại tài khoản 33311 và lúc này sẽ có các loại tài khoản 111;112

2. Loại kết chuyển của các khoản khấu trừ doanh thu 

Nợ loại tài khoản 511 và sẽ có loại tài khoản 521

3. Loại kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ

Sẽ có nợ tài khoản 511 và sẽ có tài khoản 911

4. Loại kết chuyển doanh thu hoạt động của tài chính

Sẽ có nợ tài khoản 515 và sẽ có tài khoản 911

5. Loại kết chuyển chi phí tài chính

Sẽ có nợ tài khoản 911 và sẽ có tài khoản 635

6. Loại kết chuyển giá vốn xuất bán trong kỳ

Sẽ có nợ tài khoản 911 và sẽ có tài khoản 632

7. Loại kết chuyển chi phí cho bán hàng

Sẽ có nợ tài khoản 911 và sẽ có tài khoản 6421

8. Loại kết chuyển chi phí cho việc quản lý

Sẽ có nợ tài khoản 911 và sẽ có tài khoản 6421

9. Loại kết chuyển cho các loại chi phí khác ( nếu phát sinh)

Sẽ có nợ tài khoản 9111 và sẽ có tài khoản 811

10. Loại kết chuyển cho thu nhập khác ( nếu phát sinh )

Sẽ có nợ tài khoản 7111 và sẽ có tài khoản 911

11. Sẽ tạm tính thuế TNDN trong kỳ nếu có lãi

Sẽ có nợ tài khoản 821 và sẽ có tài khoản 3334

  • Khi nộp thuế TNDN vào ngân sách 
  • Sẽ có nợ tài khoản 3334 và sẽ có tài khoản 1111,1121
  • Nếu số thuế thu nhập của doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên tờ khai quyết toán mẫu 03/TNDN có thể nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, lúc này kế toán cần phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, sẽ ghi:
  • Sẽ có nợ tài khoản 3334 – Thuế thu nhập của doanh nghiệp và sẽ có tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập cho doanh nghiệp hiện hành.
  • Bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

12. Loại kết chuyển chi phí của Thuế TNDN phát sinh trong kỳ và được thực hiện vào cuối năm tài chính

Sẽ có loại nợ tài khoản 911 và có tài khoản 821

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments