Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeKiến thức kế toánQuy định mới nhất về bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu...

Quy định mới nhất về bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Khi tiến hành làm sổ sách kế toán đầu năm, kế toán phải thực hiện bút toán đầy kỳ kết chuyển lãi – lỗ. Là bước quan trọng nhằm phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay ( tức là năm hiện hành). Để tránh về hiểu sai lệch thông tin trong sổ sách kế toán, kế toán viên phải thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm trong sổ sách kế toán. Vậy kế toán phải thực hiện như thế nào, quy định mới nhất về bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm như thế nào cùng tìm hiểu bài viết sau đây.

bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm
bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Khái niệm bút toán kết chuyển lãi lỗ

Sản phẩm cuối cùng của kế toán là báo cáo tài chính, muốn lập được báo cáo tài chính phải tiến hành kết chuyển lãi lỗ, xác định kết quả kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp.

Theo thông tư 200 quy định doanh nghiệp dùng tài khoản 911 để phản ánh kết quả kinh doanh bao gôm các hoạt động sản xuất kinh doanh , hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp các hoạt động nhằm tạo ra doanh du và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Thực hiện xác định kết quả kinh doanh để tính lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận cuối cùng doanh nghiệp nhận được, làm tiền đề thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm cho năm tài chính tiếp theo và cuối kỳ kế toán gọi là kết chuyển lãi lỗ.

Xem thêm tại kết chuyển thuế gtgt

bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm
bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Các bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm sẽ được dùng trên tài khoản 421:

Tài khoản này phản ánh kết quả kinh daonh ( lãi hoặc lỗ) của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Xác định mức lãi lỗ là cơ sơ để phân chia lợi nhuận , xử lý các khoản lãi lỗ của doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, phân chia lợi nhuận hoạt động trong kinh doanh phải rõ ràng rành mạch ( thực hiện bút toán kêt chuyển lãi lỗ đầu năm cuối năm chính xác và rõ ràng) , hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính, theo dõi chi tiết từng nội dung phản ánh của doanh nghiệp.

Bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm tài khoản 421 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Bên Nợ : doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không có lãi, trích lập các quỹ của doanh nghiệp, chia cổ tức lợi nhuận cho chủ sở hữu, bổ sung vốn đầu tư

Bên có: số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù, xử lý khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh.

Bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm trường hợp năm trước có lãi:

Nợ tài khoản 4212 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Có tài khoản 4211 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm trường hợp năm trước bị lỗ:

Nợ 4211 – lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có 4212 – lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Bút toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

Cuối mỗi kỳ kế toán doanh nghiệp phải xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ để tính khoản lãi lỗ mà doanh nghiệp căn cứ để xác định lợi thuận sau thuế. Bút toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm là minh chứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, qua đó theo dõi các khoản chi phí và các nguồn doanh thu chi tiết của doanh nghiệp. Việc kết chuyển các tài khoản 5,6,7,8,9 cuối kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua đó các tài khoản này không còn số dư theo đúng nguyên tắc của kế toán

Thực hiện kết chuyển doanh thu bán hàng để xác định lãi lỗ trong kỳ kế toán

Nợ 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ 515 – doanh thu hoạt động tài chính

Nợ 711 – thu nhập khác

Có 911- xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Thực hiện kết chuyển chi phí của doanh nghiệp

Nợ 911 – xác định kết quả kinh doanh

Có 641- chi phí bán hàng

Có 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Có 632 – giá vốn hàng bán

Có 635 – chi phí tài chính

Có 811 – chi phí khác

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm cuối năm, kết chuyển có lãi, định khoản:

Nợ 911 – xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Có 421

Kết chuyển lỗ, định khoản

Nợ 421

Có 911- xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Bạn có thể tìm đọc thêm về luật kế toán, để nắm vững hơn về những quy định mà luật quy định để tránh các trường hợp luật thay đổi và có sự sai sót trong sổ sách kế toán cũng như bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm của doanh nghiệp

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Để đảm bảo thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ đàu năm, cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau:

Kết chuyển lỗ, không được số lỗ lớn hơn lãi

Số lỗ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được kết chuyển toàn bộ và liên tục không quá 5 năm , nếu quá 5 năm sẽ không được chuyển vào thu nhập của năm thứ 6

Bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, với năm trước doanh nghiệp bị lỗ

Nợ tài khoản 4211 – lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có tài khoản 4212 – lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, với năm trước doanh nghiệp có lợi nhuận

Nợ tài khoản 4212 – lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Có tài khoản 4211 – lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Để hiểu rõ hơn về bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, và các hoạt động xác định kết quả kinh doanh của daonh nghiệp, bạn kham khảo tại bút toán kết chuyển để hiểu rõ hơn về những bút toán trong xác định kết quả kinh doanh

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments