Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHóa đơnThế nào là báo cáo tài chính? Quy định pháp luật về...

Thế nào là báo cáo tài chính? Quy định pháp luật về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản cùng với vốn chủ sở hữu cùng với nợ phải trả cũng như là tình hình tài chính cùng với kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác thì báo cáo tài chính sẽ là phương tiện để trình bày khả năng sinh lời cùng với thực trạng tài chính…Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!

báo cáo tài chính
báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính sẽ là các thông tin kinh tế mà được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu cùng với cung cấp những thông tin về tình hình tài chính cùng tình hình kinh doanh cùng với những luồng tiền của doanh nghiệp sẽ đáp ứng các cầu cho những người sử dụng trong việc đưa ra quyết định về kinh tế.

Vai trò của báo cáo tài chính

Cung cấp những thông tin tài chính cực kì hữu ích cho người sử dụng trong việc mà ra những quyết định kinh tế. Tuy nhiên thì khi mà những nguyên tắc cùng với yêu cầu, hướng dẫn lập cùng trình bày BCTC không rõ ràng cùng đầy đủ, thiếu tính đồng bộ hoặc là sẽ khó áp dụng và sẽ không thể đảm bảo được những tính chất (như là đáng tin cậy, có thể hiểu, so sánh được…), BCTC vì thế mà trở nên kém hữu ích. Thông tin tài chính hữu ích sẽ là đối tượng mà được quan tâm đặc biệt của rất nhiều tổ chức nghề nghiệp cùng với nhà nghiên cứu cùng với thực hành kì kế toán trên thế giới và trong rất nhiều năm qua cùng với nhiều những giác độ tiếp cận khác nhau.

Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính của năm đã được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc những ngành cùng với lại các thành phần của kinh tế. Riêng những doanh nghiệp vừa cùng với nhỏ thì sẽ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần cùng với lại các qui định cùng với hướng dẫn cụ thể phù hợp với mỗi doanh nghiệp vừa cùng với lại doanh nghiệp nhỏ tại những chế độ kế toán doanh nghiệp vừa với cùng nhỏ.
Việc lập cùng với lại trình bày về những báo cáo tài chính của các ngân hàng cùng báo cáo tài chính nhà nước nó sẽ tương tự cùng với được quy định bổ sung ở chuẩn mực kế toán số 22. Trong trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng cùng với lại tổ chức tài chính tương tự cùng với lại văn bản quy định cụ thể.
Việc lập cùng với lại trình bày báo cáo tài chính của những doanh nghiệp ngành đặc thù sẽ tuân thủ theo những quy định tại chế độ kế toán do bộ tài chính ban hành hay là sẽ chấp thuận cho ngành ban hành.
Công ty mẹ cùng với lại tập đoàn lập báo cáo tài chính hợp nhất sẽ phải tuân thủ các quy định tại chuẩn mực kế toán cùng báo cáo tài chính hợp nhất cùng kế toán khoản đầu tư vào các công ty con.
Đơn vị kế toán cấp trên sẽ có các đơn vị kế toán trực thuộc hay là tổng công ty nhà nước sẽ hoạt động theo mô hình không có công ty con cần phải lập báo cáo tài chính cùng với lại tổng hợp theo những quy định tại thông tư hướng dẫn kế toán đã thực hiện chuẩn mực kế toán số 25 cùng với lại báo cáo tài chính hợp nhất cùng kế toán khoản đầu tư vào công ty con.
Hệ thống báo cáo tài chính giữa những niên độ sẽ được áp dụng cho các DNNN cùng với lại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán cùng các doanh nghiệp khác khi mà tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa những niên độ.

báo cáo tài chính
báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Đối với lại các doanh nghiệp nhà nước:
Những công ty hay là doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC sẽ chậm nhất đó là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Các đơn vị có mà tổng công ty thuộc nhà nước hay là công ty mẹ thì hạn nộp BCTC sẽ chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày mà kết thúc năm tài chính.
Đối với những doanh nghiệp khác:
Thời hạn nộp BCTC cho mỗi doanh nghiệp tư nhân (DNTN) cùng với lại doanh nghiệp hợp danh (DNHD) sẽ là ngày thứ 30 và kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Những doanh nghiệp mà thuộc hình thức còn lại sẽ có những thời hạn nộp BCTC chậm nhất đó là 90 ngày kể từ ngày mà kết thúc năm tài chính.

Các loại báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán: sẽ phản ánh tình hình tài sản cùng với lại nguồn vốn tại một số thời điểm hiện tại của mỗi doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán sẽ phản ánh nguồn vốn mà hình thành tài sản của mỗi doanh nghiệp.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: hay sẽ còn được gọi là báo cáo thu nhập sẽ báo cáo kết quả lãi cùng với lỗ. Thông qua những báo cáo thì mỗi doanh nghiệp sẽ có thể nắm được tất cả những khoản chi phí phát sinh cùng lãi hay lỗ vào cuối mỗi kỳ.
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt: Đây sẽ là báo cáo giúp cho bạn có thể kiểm soát được dòng tiền vào cùng với ra của mỗi doanh nghiệp. Tiền mặt sẽ là khoản rất quan trọng và sẽ giúp cho doanh nghiệp thanh toán nhanh những khoản cần thiết. Việc mà thiếu hụt tiền mặt sẽ có thể là dẫn đến rất nhiều hệ lụy khó lường.
Thuyết minh báo cáo tài chính: Thông qua số liệu trong trong bảng cân đối kế toán cùng với lại báo cáo những kết quả hoạt động kinh doanh cùng với lại bảng lưu chuyển tiền tệ. Kế toán sẽ phân tích rất chi tiết cùng với tường thuật lại theo những chỉ tiêu đã được quy định.

Cách đọc báo cáo tài chính

  • Bước 1: Liệt kê những mục lớn trong tài sản cùng với nguồn vốn.
  • Bước 2: Tính toán tỷ trọng những khoản mục này trong tài sản cùng với lại nguồn vốn cùng sự thay đổi của những khoản mục tại thời điểm mà báo cáo.
  • Bước 3: Note lại các mục chiếm tỷ trọng lớn hay là có sự biến động lớn về mặt giá trị ở thời điểm mà báo cáo.
  • Hy vọng là bài viết về thế nào là báo cáo tài chính? Quy định pháp luật về báo cáo tài chính sẽ mang đến cho bạn thật nhiều những thông tin vô cùng là bổ ích cùng với thú vị về nghành kế toán này nhé!
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments