Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHóa đơnQuy định pháp luật hiện hành về báo cáo tài chính nhà...

Quy định pháp luật hiện hành về báo cáo tài chính nhà nước

Những đơn vị kế toán sẽ không phải lập báo cáo tài chính Nhà nước mà họ phải lập báo cáo tài chính theo những quy định của các chế độ kế toán đang áp dụng cùng với lại những quy định khác mà có liên quan đến việc cung cấp thông tin để có thể lập báo cáo tài chính Nhà nước. Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!

báo cáo tài chính nhà nước
báo cáo tài chính nhà nước

Thế nào là báo cáo tài chính nhà nước

Báo cáo tài chính nhà nước sẽ được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của những cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cùng với tổ chức kinh tế cùng các đơn vị có liên quan khác thuộc khu vực Nhà nước. Dùng để có thể tổng hợp cùng với lại thuyết minh về tình hình tài chính của nhà nước cùng với kết quả hoạt động tài chính Nhà nước cùng với lại lưu chuyển tiền tệ từ những hoạt động tài chính nhà nước mà trên phạm vi toàn quốc cùng với từng địa phương.

Nội dung có trong báo cáo tài chính nhà nước

Báo cáo tài chính Nhà nước sẽ cung cấp những thông tin về tình hình thu cùng chi ngân sách Nhà nước cùng với lại những quỹ tài chính Nhà nước, nợ công cùng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng tài sản, nguồn vốn cùng sử dụng nguồn vốn của Nhà nước. Báo cáo tài chính Nhà nước sẽ bao bao gồm:
Báo cáo tình hình tài chính của Nhà nước
Báo cáo kết quả về hoạt động tài chính của nhà nước
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh về báo cáo tài chính Nhà nước.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước

Các đơn vị mà lập báo cáo tài chính nhà nước cùng với lại những cơ quan, đơn vị cùng với lại tổ chức sẽ cung cấp thông tin để có thể lập báo cáo tài chính nhà nước như là: Bộ Tài chính cùng Kho bạc Nhà nước các cấp – Bộ Tài chính cùng với Vụ Ngân sách nhà nước – Bộ Tài chính, Cơ quan Thuế các cấp cùng Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý nợ cùng Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính cùng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính và Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính – Bộ Tài chính cùng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngoài ra thì sẽ còn có những cơ quan tài chính địa phương sẽ bao gồm đó là sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh cùng thành phố trực thuộc trung ương cùng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã cùng thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương cùng với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cùng với lại những đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương, tỉnh, huyện.
Bộ Tài chính sẽ yêu cầu những đơn vị sẽ phải báo cáo cung cấp về những thông tin tài chính mà phải được lập cùng với lại kỳ kế toán năm với lại báo cáo tài chính nhà nước, từ ngày 1/1 cho đến ngày 31/12 của năm dương lịch.
Cùng với đó thì những đơn vị sẽ phải phản ánh trung thực cùng với lại khách quan cùng với hợp lý thông tin tài chính Nhà nước, đối với Báo cáo tài chính nhà nước sẽ phải cần phản ánh trung thực, khách quan cùng hợp lý thông tin tài chính của những đơn vị mình cùng với lại đơn vị kế toán trực thuộc. Đồng thời thì sẽ phải được trình bày một cách phù hợp nhất với các yêu cầu quản lý cùng với sẽ phải đảm bảo tính nhất quán cùng liên tục, tính so sánh.
Thông tư cũng quy định là trước ngày 15/1 hàng năm thì vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính sẽ phải cung cấp những danh sách đơn vị dự toán cấp I mà thuộc ngân sách cấp trung ương cùng với lại Sở Tài chính sẽ cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I mà thuộc ngân sách cấp tỉnh; Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ cung cấp danh sách mà đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện cho các Kho bạc Nhà nước để có thể đồng cấp để tổng hợp danh sách đơn vị dự toán cấp I.
Trường hợp mà trong năm có biến động tăng cùng giảm đơn vị dự toán cấp I thì các đơn vị nói trên phải kịp thời cung cấp về những danh sách cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp.
Bộ Tài chính sẽ yêu cầu những đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước cùng với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sẽ có nhiệm vụ cung cấp thông tin để có thể lập Báo cáo tài chính nhà nước và có trách nhiệm tổ chức triển khai cùng hướng dẫn thực hiện cùng với lại kiểm tra việc thi hành những thông tư cùng sổ kế toán này.

báo cáo tài chính nhà nước
báo cáo tài chính nhà nước

Những đơn vị không cần làm báo cáo tài chính nhà nước

  • Bộ tài chính sẽ chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc cùng với sẽ trình Chính phủ để có thể báo cáo Quốc hội cùng với chỉ đạo Kho bạc Nhà nước chủ trì cùng phối hợp với lại cơ quan tài chính để có thể lập báo cáo tài chính mà thuộc phạm vi địa phương cùng với trình UBND cấp tỉnh để báo cáo HĐND cùng cấp.
  • Các cơ quan nhà nước cùng với các đơn vị sự nghiệp cùng tổ chức kinh tế cùng những đơn vị mà có liên quan cùng với có trách nhiệm lập báo cáo của những đơn vị mình cùng với cung cấp những thông tin tài chính mà cần thiết sẽ phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước trên các phạm vi toàn quốc cùng với từng địa phương.
  • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sẽ lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh theo sự chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước cùng với sẽ trình nên UBND tỉnh để có thể báo cáo HĐND tỉnh cùng với lại gửi Kho bạc Nhà nước để có thể lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc.
    Căn cứ vào những quy định trên thì việc lập báo cáo tài chính nhà nước sẽ là trách nhiệm của Bộ Tài chính cùng với Kho bạc Nhà nước. Theo đó thì những đơn vị kế toán sẽ không phải lập báo cáo tài chính nhà nước, mà sẽ phải lập báo cáo tài chính theo những quy định của các chế độ kế toán đang được áp dụng cùng với quy định mà có khác liên quan đến việc cung cấp thông tin để có thể lập báo cáo tài chính nhà nước.

Hy vọng là bài viết về quy định pháp luật hiện hành về báo cáo tài chính nhà nước sẽ mang đến cho bạn thật nhiều những thông tin vô cùng là bổ ích cùng với thú vị về nghành kế toán này nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments