Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeKiến thức kế toánHướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp...

Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo quy định

Khi thực hiện các báo cáo liên quan đến tiền tệ thì nhân viên kế toán cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về viết báo cáo, lập báo cáo với các trường hợp cụ thể. Hôm nay, luật kế toán sẽ chia sẽ cho các bạn về cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo quy định.

báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

 • Lập và trình bày Báo cáo đúng bản chất từng giao dịch và theo quy định của chuẩn mực kế toán.
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn tương đương tiền gồm các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định, không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua tại thời điểm báo cáo. 
 • Trình bày các luồng tiền theo ba loại hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính phù hợp với đặc điểm kinh doanh của tổ chức. Đối với thu chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo hạn ngắn và các khoản thu chi hộ khách hàng thì báo cáo trên cơ sở thuần .
 • Các luồng tiền phát sinh từ giao dịch ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán. Tiến hành đánh giá lại tỷ giá các khoản mục ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
 • Không trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ các giao dịch về đầu tư, tài chính không trực tiếp sử dụng tiền, các khoản tương đương tiền.
 • Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền, các khoản mục tiền và tương đương tiền, các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện có cuối kỳ phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt để đối chiếu với các khoản mục tương ứng trên Bảng Cân đối kế toán.
 • Trình bày nguyên nhân và giá trị các khoản tiền và tương đương tiền có số dư lớn cuối kỳ của doanh nghiệp nhưng không được sử dụng.
 • Trường hợp đi vay để thanh toán thẳng cho nhà thầu mà tiền vay được chuyển thẳng sang nhà thầu mà không qua tài khoản của doanh nghiệp thì vẫn phải thể hiện trên loại báo cáo này.
 • Phát sinh khoản thanh toán bù trừ thì trình bày trên cơ sở thuần hoặc riêng rẽ của từng giao dịch.
 • Luồng tiền từ các giao dịch REPO chứng khoán, giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ: Bên mua trình bày là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, bên bán trình bày là luồng tiền từ hoạt động tài chính.
 • Ngoài ra bạn cần tìm hiểu thêm về báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Chỉ TiêuMã sốCăn cứ lập
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác, không bao gồm các khoản thu từ hoạt động đầu tư 01Tổng tiền từ bán hàng hóa, dịch vụ trong kỳ:Nợ TK 111, 112Có TK 511Có TK 33311Thu nợ của khách từ bán hàng hóa, dịch vụ kỳ trước:Nợ TK 111, 112Có TK 131Thu tiền bán chứng khoán:Nợ TK 111, 112        Có TK 121/515
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( …)02Tổng số tiền đã trả (giá thanh toán) cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh mua chứng khoán vì mục đích thương mại:Nợ TK 152, 121, 153, 154, 156, 642, 641, 627, 622, 621 Nợ TK 133Có TK 111, 112Thanh toán các khoản nợ đã mua hàng hóa, nhận cung cấp dịch vụ các kỳ trước:Nợ TK 331Có TK 111, 112Trả trước cho người bán:Nợ TK 331Có TK 111,112
3. Tiền trả cho NLĐ03Trả cho người lao động:Nợ TK 334Có TK 111,112
4. Tiền chi trả lãi vay04Hạch toán theo thực tế phát sinhNợ TK 635, 242Có TK 111,112Lãi vay phải trả:Nợ TK 635Có TK 335Trả lãi vay:Nợ TK 335Có TK 111,112
5. Thuế TNDN đã nộp05Nợ TK 3334Có TK 111,112
6. Thu khác từ hoạt động kinh doanh 06Thu từ bồi thường, phạt, thưởng:Nợ TK 111, 112Có TK 711Thu nhận ký quỹ, ký cược:Nợ TK 111, 112, 113Có TK 344Thu hồi ký quỹ, ký cược:Nợ TK 111, 112, 113Có TK 244Thu ghi tăng các quỹ:Nợ TK 111, 112, 113Có TK 414, 418,…
7. Chi khác từ hoạt động kinh doanh07Chi bồi thường, phạt:Nợ TK 811Có TK 111, 112, 113Nộp các loại thuế (không có thuế thu nhập doanh nghiệp), phí và tiền thuê đất:Nợ TK 333Có TK 111, 112, 113Đi CKQ:Nợ TK 244Có TK 111, 112, 113Hoàn trả ký quỹ, ký cược:Nợ TK 344Có TK 111, 112, 113Chi trợ cấp từ quỹ dự phòng khen thưởng, mất việc
Lưu chuyển tiền thuần 20Mã số 20 = Mã số (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Trên đây là những nội dung đầy đủ mà bạn cần trang bị cho nghiệp vụ viết báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp. Những kiến thức này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc và hoạt động kinh doanh của bạn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments