https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024
Google search engine
HomeLuật Kinh doanhÁp dụng pháp luật trong kinh doanh

Áp dụng pháp luật trong kinh doanh

Pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong đó có các quan hệ kinh tế. Người quản lý doanh nghiệp muốn quản lý doanh nghiệp phải biết mình tham gia vào các quan hệ nào và các quan hệ đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật như thế nào

1- Tầm quan trọng của việc áp dụng pháp luật trong kinh doanh

Đảm bảo trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh: Pháp luật là cơ sở để các chủ thể kinh doanh hoạt động theo đúng quy định, tránh các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể kinh tế khác.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh tế: Pháp luật là công cụ để các chủ thể kinh doanh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh bị xâm phạm bởi các chủ thể khác.

Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội: Pháp luật tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Xem thêm:  Dịch vụ luật sư thu hồi đất của Công ty Luật TNHH Everest 

2- Những quan hệ của doanh nghiệp và pháp luật liên quan

[a] Đơn vị pháp lý của doanh nghiệp

Trước hết người quản lý Doanh nghiệp phải biết mình là ai và nhận dạng được chính mình. Doanh nghiệp là 1 doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Điều 84 Bộ luật Dân sự cũ năm 2005 (Bộ Luật Dân sự cũ năm 2005 sau đây được gọi tắt là “Bộ Luật Dân sự”) thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận.

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

– Có tài sản độc lập với cá nhân tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

– Nhân danh mình tham dự các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Theo các quy luật này thì Doanh nghiệp phải thoả mãn các quy định về pháp nhân quy định tại chương IV Bộ Luật Dân Sự:

– Doanh nghiệp phải có tên riêng không trùng, không gây nhầm lẫn với tên pháp nhân trong cùng một lĩnh vực. (Điều 87 – Bộ Luật Dân Sự);

– Doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: Doanh nghiệp phải có điều lệ hoạt động, phải có người đại diện theo pháp luật để giao dịch vì bản thân pháp nhân là một loại “người”  do pháp luật đẻ ra. Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp do Điều lệ quy định và được đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Doanh nghiệp phải có tài sản riêng do người góp vốn góp, tài sản này thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp, độc lập với tài sản của các cá nhân tổ chức khác, do vậy, tài sản có đăng ký quyền sở hữu, quyển sử dụng khi người góp vốn góp vốn vào doanh nghiệp phải chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng từ mình sang Doanh nghiệp. Khi đó Doanh nghiệp có quyền sở hữu tài sản do người góp vốn góp, Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản do Doanh nghiệp thiết lập bằng toàn bộ tài sản do Doanh nghiệp sở hữu- Còn người góp vốn Doanh nghiệp có quyền sở hữu đối với Doanh nghiệp theo tỷ lệ vốn góp của từng người góp vốn trên tổng số vốn góp của người góp vốn Doanh nghiệp. Các người góp vốn Doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của Doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp hoặc đã cam kết góp của người góp vốn vào Doanh nghiệp.

– Nhân danh Doanh nghiệp tham dự các quan hệ pháp luật một cách độc lập, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp có thể bị thay đổi nhưng phải kế thừa quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp.

[b] Các nhóm quan hệ doanh nghiệp

Người quản lý Doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ 6 mối quan hệ Doanh nghiệp bao gồm:

– Quan hệ giữa các người góp vốn với nhau,

– Quan hệ giữa người góp vốn với Doanh nghiệp (trong Doanh nghiệp có tài sản và người lao động),

– Quan hệ giữa người góp vốn với người quản lý Doanh nghiệp

– Quan hệ giữa người quản lý với tài sản và người lao động,

– Quan hệ giữa Doanh nghiệp với bạn hàng và thị trường,

– Quan hệ giữa Doanh nghiệp với Nhà nước (môi trường, thuế, hỗ trợ và kiểm tra giám sát…)   

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

   

3- Các hình thức áp dụng pháp luật trong kinh doanh

Áp dụng pháp luật trong kinh doanh được thực hiện dưới các hình thức sau:

– Tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật: Các chủ thể kinh tế có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của mình.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật: Các chủ thể kinh tế có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật: Các chủ thể kinh tế có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, cần thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đó.

– Áp dụng pháp luật khi xảy ra tranh chấp: Khi xảy ra tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, các chủ thể kinh tế có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

 4- Vai trò của các cơ quan nhà nước trong áp dụng pháp luật trong kinh doanh

Các cơ quan nhà nước có vai trò quan trọng trong áp dụng pháp luật trong kinh doanh. Dưới đây là một số cơ quan quan trọng và vai trò của chúng:

Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến kinh doanh. Họ cũng đảm bảo việc thực hiện pháp luật và giám sát các cơ quan thực hiện pháp luật.

Bộ Công thương: Bộ Công thương là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh, đảm bảo sự công bằng và cạnh tranh trong thị trường. Họ cũng có nhiệm vụ kiểm soát và giám sát các hoạt động kinh doanh để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Tổng cục Thuế: Tổng cục Thuế là cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế và quản lý các vấn đề liên quan đến thuế. Họ đảm bảo rằng các doanh nghiệp tuân thủ quy định về thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ.

Cục Quản lý thị trường: Cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh. Họ đảm bảo rằng các doanh nghiệp tuân thủ quy định về chất lượng sản phẩm, giá cả và quyền lợi của người tiêu dùng.

Cục Bảo vệ người tiêu dùng: Cục Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Họ đảm bảo rằng các doanh nghiệp không vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng và xử lý các khiếu nại từ phía người tiêu dùng.

  Các cơ quan nhà nước này là những người hỗ trợ và giám sát các hoạt động kinh doanh để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tạo môi trường kinh doanh công bằng và cạnh tranh.

  5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  [a] Bài viết Áp dụng pháp luật trong kinh doanh được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

  [b] Bài viết Áp dụng pháp luật trong kinh doanh có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  [c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

  RELATED ARTICLES

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  - Advertisment -
  Google search engine

  Most Popular

  Recent Comments